เรียนต่อ St. Andrew’s College UK, Cambridge


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน St. Andrew’s College UK, Cambridge

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ St. Andrew’s College UK, Cambridge

St. Andrew’c College ต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลก เพื่อมาเรียน GCSEs A-levels และคอร์สเตรียมพื้นฐานเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ที่นี่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ และช่วยให้นักเรียนได้คะแนนดีในการสอบ IELTS ซึ่งใช้ในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัย

สาเหตุที่นักเรียนทุกคนเลือกที่จะมาเรียนกับเรา ไม่เพียงแค่เพราะการสอนที่เป็นเลิศเท่านั้น แต่เพราะความเอาใจใส่เป็นอย่างดีที่ทางโรงเรียนมอบให้ อีกทั้งความรู้นอกเหนือตำราเรียน และการแนะแนวแบบตัวต่อตัว จากครูที่มีประสบการณ์และทุ่มเทให้กับนักเรียน

St. Andrew’c College ดูแลนักเรียนตั้งแต่ขั้นตอนกับสมัคร การสมัครมหาวิทยาลัย และเรื่องอื่นๆ ถึงแม้จะเป็นการสอนแบบกลุ่ม แต่ก็เน้นดูแลนักเรียนแบบรายบุคคล เราเชื่อว่าการแนะแนวแบบตัวต่อตัวมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน นักเรียนจะไม่เพียงเรียนรู้เรื่องวิชาการเท่านั้น แต่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
St. Andrew’c College ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 และเป็นโรงเรียน A-level เอกชนแห่งแรกของ Cambridge โดยมี 2 สาขา โดยสาขาหนึ่งอยู่ในตัวเมือง และอีกสาขาอยู่ใกล้สถานีรถไฟ ซึ่งอยู่ห่างจากที่พักนักเรียนไม่มากนัก โรงเรียนมี 20 ห้องเรียน และมีนักเรียนระหว่าง 8-12 คนต่อห้อง มีห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ และห้องพักผ่อน และที่สำคัญนักเรียนแต่ละคนจะมีครูที่ปรึกษาส่วนตัว ที่จะคอยรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองฟังอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร GCSEs
  • หลักสูตร A-levels
  • หลักสูตร University Foundation Courses

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน GCSE 2 ปี

St. Andrew’s College, Cambridge
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียน 4,780 229,440
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,780 229,440
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 135 540 25,920
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 80 3,840
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 620 29,760
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 14,450
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 69,375
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 328,575
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Host Family accommodation single room = 135
– Hall of Residence standard twin room = 180
– Hall of Residence twin room with shower = 205
– Hall of Residence standard single room = 205
– Hall of Residence twin room with en-suite = 230
– Hall of Residence single room with shower = 240
– Hall of Residence single room with en suite = 260

ที่อยู่

General Enquiries and Registrations

Telephone: +44 1223 358073

registrations@standrewscambridge.co.uk

 

Address: 89 Regent Street,

Cambridge, CB2 1AW, UK

 

Address: 13 Station Road,

Cambridge, CB1 2JB, UK

Website: standrewscambridge.co.uk

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน St. Andrew’s College UK, Cambridge