เรียนต่อ UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) UK, London

 


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) UK, London

London Greenwich

เป็นเมืองแห่งศิลปะโดยแท้ และมีราคาที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์มากมาย และใช้เวลาการเดินทางเพียง 10 นาทีก็จะถึงใจกลางเมืองลอนดอนแล้ว

Social Programme

  • Theatre visits: West End Musicals, Shakespeare’s Globe and the National Theatre
  • Visits to Notting Hill, Portobello Market and Little Venice
  • Attractions such as Madame Tussauds, the Victoria & Albert Museum and the Science Museum
  • Day trips to Oxford, Cambridge Brighton and Stonehenge

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร Standard group programme
  • หลักสูตร Work experience (new for 2015 – 16!)
  • หลักสูตร Summer Programmes
  • หลักสูตร PON programmes
  • หลักสูตร UIC Explore

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group)
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 171 4,104 196,992
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 45 45 2,160
3 ค่าเอกสารการเรียน 40 40 1,920
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 4,189 201,072
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 170 680 32,640
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 55 2,640
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 735 35,280
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,300
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,925
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 298,277
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay self-catering – Single = 140
– Homestay B&B – Single = 150
Homestay Half Board – Single = 170
– Homestay self catering – Twin = 120
– Homestay B&B – Twin = 130
– Homestay Half Board – Twin = 150
– Executive Homestay Half Board = Available on Request

ที่อยู่

HEAD OFFICE
259 Greenwich High Road,
Greenwich,
London,
SE10 8NB
T: +44(0)20 8293 1188
E: hello@oxfordinternational.com

Website: uicenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียน ต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน UIC English London Greenwich (Oxford International Education Group) UK, London