เรียนต่อ LAL London UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LAL London UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ LAL London UK, London

เราจัดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสำหรับการเรียนและระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง และทีวีขนาด 50 HD และ Apple TV

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร General and Intensive English

 • General English Course
 • Intensive English
 • Afternoon English
 • General + Premium

หลักสูตร University Preparation and Pathways

 • University Preparation with INTO

หลักสูตร Business English

 • General English + Business

หลักสูตร Exam Preparation

 • FCE Cambridge Exam Preparation Course
 • CAE Cambridge Exam Preparation Course
 • General English + IELTS
 • Intensive IELTS Exam Preparation Course

หลักสูตร Private Tuition

 • Private Tuition
 • English For Two
 • Skype Private Tuition 2-10 lessons

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

LAL London, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 1,365 65,520
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 1,365 65,520
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 133 532 25,536
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 532 25,536
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 152,881
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Host Families 133
– Onsite Residence Apartment 147
– St Mary’s University College 189
– Grosvenor Hall Residence 168
– Richmond Hill Hotel 448
– St Giles Hotel 175
– Park Hotel   455
– Travelodge Feltham 175
– Travelodge Twickenham 175
– Teddington Lodge 206
– Bushy Park Studios 478

ที่อยู่

LAL London

Allied House
29-39 London Road
Twickenham
TW1 3SZ

School switchboard: +44 (0)20 8892 9050

Booking Enquiries:

Phone: +44 (0)20 8843 7300
E-mail: info@lalschools.com

Agent Enquiries:

Andy Wolk, Centre Sales Co-ordinator
Phone: +44 (0)20 8892 9050
Email: andy.wolk@lalschools.com

Existing Bookings:

E-mail: reservations@lalschools.com
Phone: +44 (0)1803 546 394

Emergency Contact Number:

+44 (0)20 3384 3907

Website: lalschools.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน LAL London UK, London