เรียนต่อ ELSE East London School of English UK, London

 


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELSE East London School of English UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ  ELSE East London School of English UK, London

ทำไมถึงเลือกเรียนกับเรา?

โรงเรียนเรามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูกและมีคุณภาพโรงเรียนนึงในลอนดอนเลย

เราสามารถปรับเปลี่ยนที่พักอาศัยตามที่นักเรียนต้องการอีกทั้งยังอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองลอนดอน ฝึกภาษาคุณไปกับ English learning Game!

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร General English courses in London (group courses)
  • หลักสูตร Intensive IELTS courses in London (group courses)
  • หลักสูตร Business English courses in London (group courses)
  • หลักสูตร Special packages like Summer and Winter Camps, etc.

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

ELSE, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 1,930 92,640
2 ค่าลงทะเบียนเรียน 70 70 3,360
3 ค่าเอกสารการเรียน 25 25 1,200
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 2,025 97,200
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน) 45 45 2,160
2 ค่าที่พัก Homestay 180 720 34,560
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 90 4,320
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 855 41,040
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 200,065
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
– Homestay Self-catering Single = 155
– Homestay Self-catering Twin = 145
– Homestay Bed & Breakfast Single = 155
– Homestay Bed & Breakfast Twin = 145
Homestay Half-board Single = 180
– Homestay Half-board Twin = 165
– Residences = £170

ที่อยู่

East London School of English

21 Plumbers Row
London, E1 1AG
England

+44 (0)207 265 88 68
info@elsenglish.com

Website: elsenglish.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน ELSE East London School of English UK, London