เรียนต่อ Sprachcaffe Languages Plus UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Sprachcaffe Languages Plus UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Sprachcaffe Languages Plus UK, London

Sprachcaffe London ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเขต Ealing และห่างจากสถานีรถใต้ดิน Ealing Broadway เพียง 5 นาทีเดินเท้า ใกล้บริเวณโรงเรียนมีร้านค้า ร้านอาหาร ผับ และห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะก็อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนมากนัก นักเรียนสามารถไปผ่อนคลายก่อนเรียน หรือหลังเลิกเรียนได้ สนามบิน Heathrow และ London อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาน 20 นาที

Sprachcaffe London มีห้องเรียนที่ทันสมัยทั้งหมด 14 ห้อง โดยมีนักเรียนสูงสุด 15 คนต่อห้อง และมีคอร์สมากมายให้นักเรียนเลิกเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมี

 • แผนกต้อนรับ
 • ที่นั่งเล่นกลางแจ้ง
 • ห้องพักผ่อนสำหรับนักเรียน
 • ห้องสมุด
 • ฟรีอินเตอร์เนต
 • กิจกรรมนอกเวลาเรียนต่างๆ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตร Standard Course
 • หลักสูตร Intensive Course#
 • หลักสูตร Business English Course
 • หลักสูตร Afternoon Course
 • หลักสูตร One-to-One Course
 • หลักสูตร IELTS Exam Preparation**
 • หลักสูตร FCE, CAE Exam Preparation**

Please Note:

* 1 Lesson = 45 minutes

** Exam fee not included, placement fee: +£200

# Intensive Course = Standard Course 15 students + Spoken English with only 8 students

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Sprachcaffe Language Plus, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา + Homestay Single 8,670 416,160
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 8,670 416,160
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว)
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 477,985
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้

ที่อยู่

Edwards Language School (part of the Sprachcaffe group)
38 The Mall, Ealing
LONDON W5 3TJ
England

Website: sprachcaffe.com

กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Sprachcaffe Languages Plus UK, London