เรียนต่อ Regent London UK, London


เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent London UK, London

แนะนำโรงเรียน

เกี่ยวกับ Regent London UK, London

Regent London ตั้งอยู่ใจกลางมหานคร London ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ เช่น Trafalgar Square, Covent Garden และ Leicester Square เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจะช่วยแนะนำว่าคุณจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าได้อย่างไร ทั้งการเยี่ยมชมพิพิธภันฑ์แห่งชาติ การล่องเรือในแม่น้ำ Thames หรือไปดูการแสดงต่างๆใน London ที่ London มีกิจกรรมต่างๆให้ทุกคนเลือกทำมากมาย

Regent London ก่อตั้งเมื่อปี 1964 เป็นสาขาแรกของ Regent School ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ทำให้นักเรียนมั่นใจได้ว่าคุณจะพัฒนาตัวเองขึ้นได้แน่นอน และเรายังมี Executive Centre สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่อีกด้วย อาคารเรียนของโรงเรียน ซึ่งมีอายุกว่า 300 ปี ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ใน London เพราะเป็นของนักเขียนชื่อดังนามว่า Samuel Pepys

Regent London ตั้งอยู่ถัดจาก Embankment Garden และ แม่น้ำ Thames ซึ่งถือเป็นโอเอซิสเงียบสงบที่เหมาะแก่การอ่านหนังสือ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง London Regent London ตั้งใจมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขระหว่างที่อยู่ในสพราชอาณาจักร และเนื่องจากโรงเรียนมีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง นักเรียนจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษตลอดเวลา รวมถึงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพื่อนๆทั่วโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตร English World
  • หลักสูตร English World ClasSIX
  • หลักสูตร Home Tuition
  • หลักสูตร Cambridge Exam Preparation
  • หลักสูตร Individual Tuition
  • หลักสูตร IELTS Exam Preparation
  • หลักสูตร TOEFL Preparation

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเดือนนี้

ตารางค่าใช้จ่าย ราคาค่าเรียน 6 เดือน

Regent London, London
ลำดับ รายละเอียดค่าใช้จ่าย/รายละเอียดโรงเรียน GBP/สัปดาห์ GBP บาท
1. ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน
1 ค่าเรียนภาษา 322 7,728 370,944
2 ค่าลงทะเบียนเรียน
3 ค่าเอกสารการเรียน
4 ค่าประกันสุขภาพ(7เดือน)
รวมค่าใช้จ่ายทางโรงเรียน 7,728 370,944
2. ค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง)
1 ค่าจัดหาที่พัก(จ่ายโรงเรียน)
2 ค่าที่พัก Homestay 255 1,020 48,960
3 ค่ารถรับที่สนามบิน (เที่ยวเดียว) 95 4,560
รวมค่าใช้จ่าย Option เสริม (ที่พัก + รถรับส่ง) 1,115 53,520
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (เที่ยวเดียว ประมาณ 30,600บาท) 52,200
2 ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน 7,000
3 ค่าเช็ค 25
4 ค่าตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า 2,600
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 61,825
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท) 486,289
หมายเหตุ:
1. คำนวนณค่าใช้จ่ายโดยอัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 48 บาท
2. ค่าที่พักคิดเฉพาะ 4 สัปดาห์แรก เพื่อให้นักเรียนปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ หลังจากนั้นนักเรียนสามารถย้ายออกไปแชร์บ้านกับนักเรียนต่างชาติได้
3. ราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับสายการบิน และช่วงเวลาในการเดินทาง
4. ค่าใช้จ่าย Option เสริม เลือกในกรณีที่ต้องการให้ ฟูลไบร์ท จัดหาที่พักให้
5. ราคาที่พักแบบอื่นๆ
Homestay – Bed, breakfast and evening meal = £255
– Ensuite Homestay – Bed, breakfast and evening meal = £355
– Chelsea Residence – Self-Catering, en-suite room (min. age 18) = £500
– Standard Residence – Self-Catering (min. age 18) = £330
– Summer Residence (July & Aug)
   Self-catering, en-suite room (min. age 18) = £300

ที่อยู่

Regent London
12 Buckingham Street
London
WC2N 6DF
Tel: +44 (0)20 7872 6620
Fax: +44 (0)20 7872 6630
Email: london@regent.org.uk
Website: regent.org.uk


กลับไปด้านบน

เรียนต่อ เรียนต่างประเทศ เรียนต่อต่างประเทศ ค่าเรียน Regent London UK, London